จิตใจของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร?
และเราจะทำจิตของเราให้ว่างได้อย่างไร

Please scroll down

จิตใจของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นเช่นเดียวกับกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายภาพ

scene1_human01 scene1_human02 camera

เช่นเดียวกับกล้องถ่ายภาพ

lovephoto

ร่างกายและประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคุณ
(ตา จมูก หู ปาก และร่างกายนั่นเอง) เป็นกล้อง

lovecopy

ที่ถ่ายภาพทุกสิ่ง
ที่คุณมีประสบการณ์" ในใจของคุณ

scene1_human01 flower scene1_human02 scene1_human03 scene1_human04 flower_copy01

ตอนนี้ ปิดตาแล้วพยายามนึกถึงดอกไม้

scene2_human01 dot dot dot

มันขึ้นมา?
นั่นคือภาพที่คุณถ่ายไว้ในใจ

scene2_human02 flower_copy02

ครอบครัวของคุณที่คุณรู้จักตั้งแต่ยังเด็กถูกถ่ายไว้ในใจของคุณเป็นภาพ

scene3_human01 scene3_mom scene3_human02 mom_copy

ทะเลาะกับเพื่อน

fight_copy

ความทรงจำของรักครั้งแรก,

scene3_human03 love_copy

ความเครียด วิตกกังวล
และแม้แต่ช่วงเวลาที่ดีคือทั้งหมดเป็นเพียงภาพในใจคุณ

scene3_human04 scene3_home home_copy scene3_money money_copy scene3_sad sad_copy scene3_human04_1 man_copy grandfather_copy

ภาพเหล่านี้ในใจของคุณเป็นความยุ่งเหยิงของจิตใจ

cloud_b cloud_s
cloud_l1 cloud_l2 cloud_l3 cloud_l4 cloud_l5 cloud_l6 cloud_l7 cloud_l8 cloud_l9 cloud_l10

และจนถึงตอนนี้ คุณไม่เคยหลุดพ้นจากโลกภาพในความคิดของคุณ

scene3_human05

วิธีการทำสมาธินี้จะล้างภาพเหล่านั้นในใจของคุณ

ด้วย 7 ระดับของวิธีนี้
คุณสามารถมองย้อนกลับไปในชีวิตของคุณและโยนภาพเหล่านั้นทิ้งไปทีละภาพ

scene4_human01 scene4_human02 mom_copy2 fight_copy2 love_copy2 home_copy2 money_copy2 sad_copy2 man_copy2 grandfather_copy2

ยิ่งทิ้งภาพเหล่านั้นไว้ในใจคุณจะรู้สึกเบาและสงบมากขึ้น

scene4_human03 scene4_human04 dot_cloud_1 dot_cloud_2 dot_cloud_3 dot_cloud_4 dot_cloud_5

คุณจะตระหนักในตัวตนที่แท้จริงของคุณและสามารถเข้าใจหลักการของโลกได้

shine

คุณจะมีความสุขและปราศจากความเครียดหรือความวิตกกังวล
วันที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเริ่มต้นขึ้น

scene4_human05 flower04 flower05 flower04 flower03 flower01 flower02 flower02 flower01 flower02 flower02 flower01 flower02 flower01 flower02 flower02 flower01 flower01 flower02