ชั้นเรียนทำสมาธิ

Bangkok
Meditation Center

099-858-0527
87 Sukhumvit 52 Alley, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260

Bangkok Meditation Center
ตารางเรียน

เวลาเรียนเวลาโปรแกรม
เวลาเรียน 1 09:00 AM ~ 11:00 AM
เวลาเรียน 2 11:00 AM ~ 01:00 PM
เวลาเรียน 3 01:00 PM ~ 03:00 PM
เวลาเรียน 4 03:00 PM ~ 05:00 PM
เวลาเรียน 5 05:00 PM ~ 07:00 PM
เวลาเรียน 6 07:00 PM ~ 09:00 PM
เวลาเรียน 7 09:00 PM ~ 11:00 PM

การทำสมาธินี้มีสอนในภาษาอังกฤษ ไทย และเกาหลี