ชั้นเรียนทำสมาธิ

Bangkok
Meditation Center

099-858-0527
87 Sukhumvit 52 Alley, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260

Bangkok Meditation Center
ตารางเรียน

เวลาเรียนเวลาโปรแกรม
เวลาเรียน 1 11:00 AM ~ 12:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 2 03:00 PM ~ 04:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 3 05:00 PM ~ 06:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 4 08:00 PM ~ 09:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 5 09:00 PM ~ 10:00 PM Lecture & Meditation

การทำสมาธินี้มีสอนในภาษาอังกฤษ ไทย และเกาหลี