ชั้นเรียนทำสมาธิ

Bangkok
Meditation Center

099-858-0527
87 Sukhumvit 52 Alley, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260

Bangkok Meditation Center
ตารางเรียน

เวลาเรียนเวลาโปรแกรม
เวลาเรียน 1 11:00 AM ~ 12:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 2 12:00 PM ~ 01:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 3 01:00 PM ~ 02:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 4 02:00 PM ~ 03:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 5 03:00 PM ~ 04:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 6 04:00 PM ~ 05:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 7 05:00 PM ~ 06:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 8 06:00 PM ~ 07:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 9 07:00 PM ~ 08:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 10 08:00 PM ~ 09:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 11 09:00 PM ~ 10:00 PM Lecture & Meditation
เวลาเรียน 12 10:00 PM ~ 11:00 PM Lecture & Meditation

การทำสมาธินี้มีสอนในภาษาอังกฤษ ไทย และเกาหลี