เกี่ยวกับการทำสมาธิ

Level 1: ละทิ้งความคิดที่จำได้ไป
Level 2: ละทิ้งภาพของตัวฉันและภาพความสัมพันธ์ของมนุษย์และตัวฉัน
Level 3: ละทิ้งร่างกายของตัวฉัน
Level 4: ละทิ้งร่างกายของตัวฉันและจักรวาล
Level 5: ละทิ้งร่างกายของตัวฉันและจักรวาล
Level 6: ตัวฉันหายไปและกลายเป็นจักรวาล
Level 7: ละทิ้งโลกภาพและตัวฉันที่มีชีวิตอยู่ในโลกนั้น


การทำสมาธิของเราเป็นการทำสมาธิแบบมีไกด์ที่ประกอบด้วย7ระดับแต่ละระดับเป็นวิธีที่ไม่ซ้ำกันในการกำจัดจิตใจของมนุษย์ที่เป็นเท็จวิธีการของเรานั้นง่ายมากที่แม้แต่เด็กอายุ 8 ขวบและปู่ย่าตายายอายุ 80 ปีก็สามารถเรียนด้วยกันได้

happy guys talking at meditation center